Mgr. Klára Ludvíková

Profesní životopis:

Současné zaměstnání:

KlinLog s.r.o.

Předchozí zaměstnání:

1997 - 1998 soukromá logopedická ambulance Nymburk
1999 - 2002 Medical Healthcom Praha centrum pro nemocné s poruchami sluchu, řeči a hlasu
2002 provozování nestátní ambulance klinické logopedie
2008 Univerzita Karlova příprava cizinců na zkoušky z češtiny -výslovnost a fonetika pro cizince
2009 členka komise pro výběrová řízení ZP pro Prahu a pražský kraj
2010-2016 členka Asociace klinických logopedů

Vzdělání:

Střední zdravotnická škola v Praze - maturita
Pedagogická fakulta UK Praha
1997 Státní zkouška z logopedie a surdopedie
2001 Atestace v oboru klinická logopedie
Mezinárodní certifikát z angličtiny (FCE)

Účastník všech dostupných kurzů a seminářů pořádaných AKL, IPVZ a akreditovaných pracovišť např:

Afázie
afaziologický seminář s mezinárodní účastí
specifické poruchy učení
vyšetřovací testy v klinické logopedii
vývojová dysfázie
specific language impairment, differential diagnosis and management non verbal child
poruchy a vady sluchu
incipientní, fixovaná a chronická koktavost
specializační kurz ve foniatrii
úvod do Erickonské hypnoterapie
poruchy polykání u děti - diagnostika a léčba
inovační kurz vývojové dysfázie - využití fonemického uvědomování podle Elkonina v diagnostice a terapii (i jako přednášející)
neuropsychologie frontálního laloku
právní aspekty práce klinického logopeda
diagnosticko-terapeutický proces v mezirezortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami
kognitivní poruchy a demence
hlasové poruchy

Mgr. Markéta Plívová

Profesní životopis:

Současné zaměstnání:

KlinLog s.r.o.

Předchozí zaměstnání:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN. Žitná 24

Vzdělání:

Gymnázium Nad Kavalírkou
Pedagogická fakulta UK Praha
2007- Státní zkouška z logopedie
2010-Atestace v oboru klinická logopedie

Účastník všech dostupných kurzů a seminářů pořádaných AKL, IPVZ a akreditovaných pracovišť např:

Afázie
Palatolálie
Vady a poruchy sluchu
Vývojová dysfázie
Úvod do klinické afaziologie A, B
Moderní trendy v dg a terapii při incipientní a fixované koktavosti
Chronická koktavost
Hlasové poruchy
Použití muzikoterapeutických prvků při rhb pacientů po poranění mozku Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v ORF oblasti
Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie
Kognitivní poruchy a demence
Myofunkční terapie

Mgr. Miroslava Barešová

Profesní životopis:

Současné zaměstnání:

KlinLog s.r.o.
Spolupráce s Gerontologickým centrem Praha 8
Spolupráce s klubem Afasie

Předchozí zaměstnání:

Jedličkův ústav Praha-zdravotní sestra
Zvláštní mateřská škola Štíbrova-učitelka
Fakultní Thomayerova nemocnice-oddělení dětské psychiatrie-logoped, klinický logoped
Psychiatrická léčebna Bohnice-klinický logoped

Vzdělání:

Střední zdravotnická škola v Karlových Varech
Pedagogická fakulta UK Praha
1997- Státní zkouška z logopedie
2001-Atestace v oboru klinická logopedie

Další vzdělání a postgraduální vzdělání:

Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR
Trenér paměti 1. stupně

Účastník všech dostupných kurzů a seminářů pořádaných AKL, IPVZ a akreditovaných pracovišť např:

Afázie
Palatolálie
Vady a poruchy sluchu
Vývojová dysfázie
Úvod do klinické afaziologie A, B
Moderní trendy v dg a terapii při incipientní a fixované koktavosti
Chronická koktavost
Hlasové poruchy
DOV
Trénování paměti a děti
Použití muzikoterapeutických prvků při rhb pacientů po poranění mozku Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v ORF oblasti
Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie
Management dysfagie v intenzivní péči
Kognitivní poruchy a demence
Alzheimerova nemoc-dg, léčba a sociální péče
Psychosomatika
Specializační stáž na Neurologické klinice FTN a na Foniatrické klinice

Ordninační hodiny

PO7:30 - 18:00
ÚT7:30 - 18:00
ST9:00 - 18:30
ČT7:30 - 14:30
7:30 - 13:00

Smluvní pojišťovny

VoZP VZP
OZP ZPMVČR
ČPZP
ZPM-A
PVZP