Od roku 2018 jsme Akreditované pracoviště MZ
č.j.:MZDR 9744/2022-5/ONP

Poskytujeme stáže logopedům v předatestační přípravě v rámci Základního kmene i Specializačního vzdělávaní. Akreditaci máme na ambulantní i lůžkovou část odborné stáže.

V rámci ambulantní stáže poskytujeme praxi na ORL a Foniatrii v Medical Healthcom Národní 11, Praha 1, vlastní ambulantní část probíhá v ordinaci klinického logopeda Sokolská 35, Praha 2.

Praxi na lůžkách zajišťujeme v domově Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4, které je zároveň naším detašovaným pracovištěm. Toto zařízení funguje od roku 1998, zajišťuje dlouhodobé pobyty pro seniory. Pobytová 24 hodinová péče je zajišťována multidisciplinárním týmem (tvoří ho pečovatelé, zdravotní sestry, sociální pracovníci, nutriční terapeutka, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped a psycholog). Základem péče o seniory je znalost životního příběhu klientů-psychobiografický model péče. Domov má 52 lůžek, průměrný věk klientů je 87,5 let, 95% je na vozíku nebo se pohybuje s chodítkem, 73% klientů má demenci.

Nejčastější logopedické diagnózy o které pečujeme jsou: porucha řeči při demenci, či mírné kognitivní poruše, afázie, dysartrie (nejčastěji po CMP, při Parkinsonově chorobě či jiných neurologických a psychiatrických poruchách). Logopedická péče o klienty má dlouhodobý charakter, zahrnuje spolupráci s rodinou a dalšími členy týmu.

Všechna zmíněná nasmlouvaná pracoviště mají akreditaci pro klinickou logopedii.

V případě zájmu o absolvování stáže kontaktujte Mgr. Kláru Ludvíkovou.

Ordninační hodiny

PO7:30 - 18:00
ÚT7:30 - 18:00
ST9:00 - 18:30
ČT7:30 - 14:30
7:30 - 13:00

Péče je hrazena těmito smluvními pojišťovnami

VoZP VZP
OZP ZPMVČR
ČPZP
ZPM-A
PVZP