• správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyprávět jednoduchý obsah, nebo příběh
 • samostatně pracovat ve skupině dětí
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem 20 minut a dokončit ho
 • zazpívat písničku, zarecitovat básničku
 • znát své jméno, bydliště, věk
 • znát dny v týdnu
 • počítat do 5
 • správně držet tužku
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • poznat rýmy
 • samostatně se oblékat, dodržovat hygienu, jíst příborem
 • orientaci v prostoru vědět co je nahoře, dole, napravo, nalevo
 • rozeznat základní tvary (kruh, trojúhelník, čtverec)
 • rozeznat základní barvy

Výuka cizích jazyků by neměla začínat před ukončením řečového vývoje mateřského jazyka (5-6let). Ovšem seznámení se s cizím jazykem formou hry dětem předškolního věku neškodí. Před zařazením dítěte do výuky cizího jazyka je vhodné brát zřetel na obecný jazykový talent dítěte, na jeho schopnost soustředění a zájem. V žádném případě se nedoporučuje dítě zatěžovat výukou cizího jazyka při vývojových vadách řeči, při poruchách plynulosti řeči a při těžkých vadách výslovnosti, kdy má dítě potíže s výslovností většiny hlásek mateřského jazyka.

Je potřeba nezaměňovat cílenou výuku cizího jazyka se situací, kdy dítě přirozeně vyrůstá v bilinquálním prostředí.

Už vaše roční miminko by mělo mít svou první knihu.

Nejlépe leporelo s jedním motivem na stránce. Starší děti pak mohou mít motivů na stránce více a pro děti okolo dvou let jsou vhodné již obrázky znázorňující určitý děj. Když si s dětmi tyto knihy společně prohlížíme a obrázky popisujeme, napomáháme tak rozvoji řeči. Pokud se i ptáme například „Kde je auto“, „Co má medvídek?“ apod. rozvíjíme i porozumění řeči. Při společném popisování děje na obrázcích rozvíjíme u dětí cit pro správnou stavbu věty a slovní zásobu. Pokud dítě samo děj vypráví, zlepšuje se jeho vyjadřovací schopnost. Když předčítáme knihy dětem, které ještě samy nečtou, zlepšujeme jejich koncentraci pozornosti, rozvíjíme slovní zásobu a pokud si pak o čteném vyprávíme, zlepšujeme jejich paměť. Knihy u dětí rozvíjejí také představivost a získávání nových znalostí.

Ordninační hodiny

PO7:30 - 18:00
ÚT7:30 - 18:00
ST9:00 - 18:30
ČT7:30 - 14:30
7:30 - 13:00

Péče je hrazena těmito smluvními pojišťovnami

VoZP VZP
OZP ZPMVČR
ČPZP
ZPM-A
PVZP