KlinLog s.r.o.

Je nestátním ambulantním zařízením specializované péče v oboru Klinická logopedie. Naše ambulance je kvalifikačně specializované pracoviště, úzce spolupracujeme s Foniatrickou klinikou v Praze. Poskytujeme péči dětem i dospělým při vývojových poruchách řeči – specificky narušený vývoj řeči nebo poruchy artikulace na organickém podkladě, poruchách plynulosti řeči, opožděný řečový vývoj, kombinované vady, vady řeči při specifických poruchách učení kombinovaných s poruchou pozornosti a poskytujeme pomoc při hledání vhodné školy s přípravou na školu v předškolním věku. U dospělých poskytujeme péči při narušené komunikační schopnosti u neurologických postižení – úrazy, nádory, CMP. Kromě standartní logopedické péče poskytujeme ambulantní trénink fonematických schopností jako prevenci SPU, účastnili jsme se mezinárodního výzkumu u dětí s poruchou plynulosti a zajišťujeme akutní i následnou péči dospělých po CMP.

Naše klinická logopedka , která tuto péči garantuje je spoluzakladatelka OS pro lidi s afázií a trenér paměti I. stupně. Naším cílem je maximalizace komunikačního potenciálu u osob s poruchou řečové komunikace a zachování dobré kvality sociálního kontaktu. Při péči o dospělé využíváme individuální i skupinové formy práce. Tuto péči poskytujeme v zařízení Domov Sue Ryder, o.p.s., kde máme i druhé místo provozování našich služeb v pronajatých prostorách přímo v Domově Sue Ryder. Poskytovaná péče těmto klientům je z větší části přímo u lůžka pacienta, právě s ohledem na jejich postižení.

Logopedická péče ambulantní probíhá formou poradenství. Klienti přicházejí cca ve 14ti denních intervalech na kontrolu a pro nové instrukce po terapii, které pak uplatňují při domácím nácviku.

Své zkušennosti, které získávám od roku 2002 bych ráda dál předávala v rámci specializačního vzdělávání mladším kolegyním, které se nyní připravují k atestaci.

Ordninační hodiny

PO7:30 - 18:00
ÚT7:30 - 18:00
ST9:00 - 18:30
ČT7:30 - 14:30
7:30 - 13:00

Péče je hrazena těmito smluvními pojišťovnami

VoZP VZP
OZP ZPMVČR
ČPZP
ZPM-A
PVZP